oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Sähkötekniikka > 7. Logiikkajärjestelmien vikatilanteita

Seuraava | Edellinen

7. Logiikkajärjestelmiin liittyviä
käytännön vikatilanteita

 1. Kuvassa 3 esitetyn mukaisesti toimiva liimauspuristin ei käynnisty, vaikka käynnistyspainike S1 on vaikutettuna eli alaspainettuna. Mistä eri tekijöistä mahdollinen vika voisi johtua, ja miten vikaa kannattaisi lähteä selvittämään? 
 2. Kuvassa 3 esitetyn ohjauskytkennän mukaisesti ohjatun liimauspuristimen ohjauksen paluuliike ei käynnisty. Mistä eri tekijöistä mahdollinen vika voisi johtua? 
 3. Kuvassa 3 esitetyn ohjauskytkennän mukaisesti ohjatun liimauspuristimen toiminta käynnistyy välittömästi sylinterin miinusliikkeen saavutettua äärirajansa K1. Päättele kytkennän avulla, mistä vika johtuu. 
 4. Kuinka voit säätää Kuvassa 2 esitellyn pneumatiikkakaavion mukaisesti kytketyn liimauspuristimen paineilmasylinterin liikenopeutta?     
 5. Kuvassa 6 on moottori, jonka käynnistymistä logiikkajärjestelmä ohjaa tuloyksikköön liitettyjen kolmen kontaktorin K1, K2 ja K3 kautta. Moottori ei syystä tai toisesta käynnisty. Luettele, mitä eri vikamahdollisuuksia kyseisessä ohjauskytkennässä on, jos tiedetään varmasti, että ohjauskontaktoreille ja logiikkayksikköön liitetyt käyttöjänniteliittymät toimivat oikein ja jännitetaso näissä liittymissä on oikea? Minkä tyyppisillä mittausapuvälineillä mainitsemasi viat voidaan todeta käytännössä? 
 6. Kuvassa 6 esitetyn ohjauskontaktorin K1 ohjauskela on rikkoutunut. Miten se ilmenee moottorin toiminnassa ja ohjauksessa?
 7. Moottori sammuu, kun moottorin ohjausta yritetään vaihtaa tähtikytkennästä kolmiokytkentään. Mistä mahdollinen vika johtuu? Miten voit mittaamalla todeta vian? 
 8. Tutustu tehtaalla olevaan yksittäiseen logiikkaohjausjärjestelmään. Selvitä siihen kytkettyjen ohjauspiirien toimintamuodot ja antureiden liityntätyypit. Minkä tyyppisiä antureita ohjausjärjestelmään on kytketty, ja mitä tekijöitä niiden liittämisessä logiikkayksikköön on otettava huomioon? Millä toimintajännitteillä anturit toimivat? 
 9. Selvitä logiikkalaitteeseen kytkettyjen toimilaitteiden kytkentä. Minkä tyyppisiä apuvälineitä ohjauksen toteuttamisessa on käytetty? 
 10. Selvitä logiikkalaitteen lähtöyksikön tai -yksiköiden suurin virtakestoisuus, eli selvitä, kuinka suuria ohjausvirtoja lähtöjen kautta voidaan ohjata? Mitä vaatimuksia tämä asettaa lähtöihin liitettäville ohjauslaitteille? 
 11. Tutki Kuvassa 5 esitettyjen eri anturikytkentöjen eroavuuksia. Miten NPN- ja PNP-tyyppisten anturien kytkennät eroavat toisistaan? 
 12. Mitä eroa on kolmijohtimisen anturin kytkennässä kaksijohtimisen anturin kytkentään verrattuna? 
Etusivu > Sähkötekniikka > 7. Logiikkajärjestelmien vikatilanteita Seuraava | Edellinen