oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Sähkötekniikka > 4. Anturin kytkeminen logiikkayksikköön

Seuraava | Edellinen

4. Anturin kytkeminen logiikkayksikköön

  1. Antureiden ensisijaisena tehtävänä on mitata ohjattavasta prosessista erilaisia suureita, joiden avulla selvitetään prosessin olotilaa. 
  2. Antureiden mittaustietoja voivat olla esimerkiksi kappaleen läsnäolon havainnointi, pinnankorkeus, lämpötilan oloarvo (°C), kemiallisen reaktion happamuus (pH) ja putkistossa virtaavan nesteen virtausnopeus (l/s). 
  3. Mittausanturit välittävät prosessista mittaamansa tiedon keskusyksikölle joko digitaalisena (1/0-arvona) tai analogisena (0–10 volttia, 4–20 milliampeeria tai taajuus Hz) mittaustietona. 
  4. Antureiden muodostama logiikkayksikön ulkopuolinen virtapiiri erotetaan sen sisäisestä virtapiiristä galvaanisesti esimerkiksi optoerottajan, erotusmuuntajan tai piirikorttireleen avulla (kuva 4).

a4_antureita.jpg

a4_kuva4_erotusmuuntaja.gif a4_kuva4_optoerotin.gif a4_kuva4_ohjausrele_pieni.gif
Erotusmuuntaja Optoerotin Ohjausrele
Kuva 4. Logiikkalaitteiden tulo- ja lähtöyksiköissä käytettyjä menetelmiä erottaa ulkoinen virtapiiri galvaanisesti logiikkajärjestelmän sisäisestä virtapiiristä.

Kuvassa 5 on esitettynä kytkentämallit, joilla anturit voidaan kytkeä logiikkalaitteen tuloyksikköön. Huomaa erityisesti PNP- ja NPN-tyyppistä transistoria käyttävien antureiden sekä kaksi- ja kolmijohtimisten antureiden kytkentäerot.

a4_kuva5_anturit_logiikkayk.gif
Kuva 5. Kaksi- ja kolmijohtimisten antureiden liittäminen logiikkayksikköön.

Etsi omalta tuotantolaitokseltasi sellainen kone tai laite, jossa ohjaustoiminto on toteutettu logiikkajärjestelmän avulla. Selvitä, minkä tyyppisiä tuloyksiköitä logiikkayksikköön on liitetty. Selvitä myös se, mitkä ovat näiden yksiköiden kytkentäjännitteet ja minkä tyyppisiä antureita löytämiisi lähtöyksiköihin on liitettynä. Käytetäänkö kyseisen ohjausjärjestelmän liitynnöissä kaksi- vai kolmijohdinkytkentäisiä antureita?

Etusivu > Sähkötekniikka > 4. Anturin kytkeminen logiikkayksikköön Seuraava | Edellinen