oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Sähkötekniikka>5. Toimilaitteiden kytkeminen logiikkayksikköön

Seuraava | Edellinen

5. Toimilaitteiden kytkeminen logiikkayksikköön

  1. Toimilaitteiden tehtävänä on ylläpitää ja ohjata prosessin toimintaa annettujen ohjeiden mukaisesti.
  2. Lähdöt voivat olla, samoin kuin tulotkin, toimintamuodoltaan joko analogisia tai digitaalisia. 
  3. Toimilaitteet voidaan kytkeä joko suoraan tai erillisten ohjauslaitteiden, kuten kontaktorin tai taajuusmuuttajan, avulla logiikkayksikön lähtöihin. Tämä vaihtelee laitteen mallin mukaan.
  4. Lähdön ohjaussignaalin muoto riippuu siitä, minkä tyyppinen toimilaite tai ohjausyksikkö kyseiseen lähtöön on kytketty. Esimerkiksi moottorin pyörimisnopeuteen käytettävän taajuusmuuttajan ohjaus tapahtuu lähes poikkeuksetta analogisen 4–20 milliampeerin viestin mukaisesti. Pneumaattisen sylinterin (esim. puristimen toimintasylinteri) ohjaus tapahtuu on/off-signaalin avulla. 
  5. Tutki edellisessä kohdassa (Antureiden kytkeminen logiikkayksikköön) löytämäsi koneen tai laitteen logiikkaohjausjärjestelmää ja logiikkayksikköön liitettyjä lähtöyksiköitä. Selvitä, minkä tyyppisiä lähtöyksiköitä logiikkalaitteeseen on kytketty ja minkä tyyppisiä lähtöyksiköitä siihen voidaan ylipäätään kytkeä. Mitä toimilaitteita lähtöyksikkö ohjaa, ja miten toimilaitteet on fyysisesti kytketty logiikkajärjestelmään (kenttälaitekaapelointi)? Mitä asioita tulee mekaanisen asennuksen ja sähköteknisten yhteensopivuuksien kannalta ottaa huomioon, kun kytketään uusia toimilaitteita kyseisen logiikkalaitteen lähtöyksikköön?
Tehtävät
a5_kuva6_toimintaesimerkki2.gif
Kuva 6. Toimintaesimerkki 2, joka esittää tyypillistä tähti/kolmio-käynnistyksellä toimivan kolmivaihemoottorin käynnistyksen ohjaamista logiikkaohjauspiirin avulla. Kuvassa vasemmalla on päävirtapiiri ja oikealla logiikkayksikköön liitettävä ohjausvirtapiiri.

Etusivu > Sähkötekniikka>5. Toimilaitteiden kytkeminen logiikkayksikköön Seuraava | Edellinen