oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Sähkötekniikka > 5. Tehtävät: Toimilaitteen kytkeminen...

Seuraava | Edellinen

5. Tehtävät: Toimilaitteen kytkeminen logiikkayksikköön

  1. Etsi tuotantolaitokselta kone tai laite, jossa on joko logiikkaohjausyksikkö tai releohjauskeskus sekä yksi tai useampi moottoriohjausliitäntä. Selvitä laitteeseen liitetyn sähkömoottorin toiminnan ohjaukseen käytetty ohjauskytkentä ja sen toiminta. Piirrä ohjauskytkennästä kytkentäkaavio ja selosta sen toiminta.

  2. Onko moottorin ohjaukseen käytetty ns. taajuusmuuttajaa? Jos on, niin miten se voidaan kytkeä tai miten se on kytketty laitteen logiikkayksikköön?

  3. Miksi suorien logiikkaohjattujen moottorikäyttöjen ohjaukseen joudutaan yleensä käyttämään ns. apureleitä?

  4. Etsi omalta toimipaikaltasi kone tai laite, jossa on logiikkaohjaus ja johon on liitettynä joko hydraulisia tai pneumaattisia toimilaitteita. Miten järjestelmän magneettiventtiileiden ohjauskytkennät on toteutettu?

  5. Miten selvität moottorikytkentäpiirissä olevan vian, joka estää itse moottorin käynnistymisen? Mitä apuvälineitä tarvitset? Moottorin toimintaa ohjataan logiikkayksikköön liitetyn ohjausreleen kautta, on/off-periaatteella. Moottori on kytkettynä tähteen.


Etusivu > Sähkötekniikka > 5. Tehtävät: Toimilaitteen kytkeminen... Seuraava | Edellinen