Palaute
Sivukartta

Etusivu > Analyysimenetelmät > 2.3. Pylväskromatografia
 
Edellinen | Seuraava

2.3. Pylväskromatografia

Peruskäsitteet
Periaate
Analysoitava näyteseos valutetaan vähitellen kantajafaasia sisältävän lasiputken yläpäähän. Ajoliuosta eli eluenttia lisätään vähitellen putken yläpäähän. Kantajafaasi erottaa seoksen komponentit toisistaan.

Sovellukset
Seosten komponenttien erottamiseen.

Rajoitukset
Menetelmä on hidas.

Pylväskromatografia

Pylväskromatografiassa käytetään hanalla varustettuja lasiputkia, jotka on täytetty suuripintaisella, kiinteällä ja jauhemaisella massalla, kuten alumiinioksidilla (Al2O3) tai piidioksidilla (SiO2). Pylvään (kolonnin) täyteainetta sanotaan adsorbentiksi. Täyteaine kostutetaan yleensä etukäteen liuottimella, jota lasketaan putken läpi. Tutkittava seos laitetaan pylvään yläosaan ja putken alapäässä oleva hana avataan. Ajoliuosta lisätään putken yläosaan ja tutkittavan seoksen komponentit alkavat kulkeutua eri nopeuksilla pylvään läpi. Näyteseoksen komponenttien erottuminen johtuu siitä, että eri yhdisteet vaeltavat erilaisilla, kullekin yhdisteelle tunnusomaisella nopeudella pylvään läpi. Menetelmälle tunnusomaista jatku vaa huuhdontaa sanotaan eluoinniksi.


analyysimenetelmat_2-3_kuva1.gif
Kuva 1. Pylväskromatografialla voidaan erottaa seoksen komponentit toisistaan.

Etusivu > Analyysimenetelmät > 2.3. Pylväskromatografia
Edellinen | Seuraava