Palaute
Sivukartta

Etusivu > Analyysimenetelmät > 6.4. - 6.7 Amperometria jne
 
Edellinen | Seuraava

6.4. Amperometria

Peruskäsitteet
Periaate
Amperometriassa pidetään kahden elektrodin välistä potentiaalia vakiona ja virran vahvuus mitataan lisätyn reagenssin funktiona. Tulokset ovat luotettavia siinä tapauksessa, kun reaktiotuotteiden tai reagoivien aineiden polarisaatiossa aiheuttamat erot ovat suuret.


6.5. Biamperometria

Peruskäsitteet
Periaate
Biamperometriassa on kaksi polarisoivaa elektrodia.

Soveltuvuus
Biamperometria soveltuu vain rajoitettuihin tapauksiin, etenkin jodometriaan, jonka indikointi eli päätepisteen havainnointi on hankalaa potentiometrisesti.

6.6. Coulometria

Peruskäsitteet
Periaate
Coulometriassa mitataan aineen hapettamiseen tai pelkistämiseen kulunut sähkömäärä. Kun esimerkiksi hopeanitraattiliuoken läpi johdetaan tasavirtaa, katodille elektrolysoituu metallista hopeaa. Elektrodi voidaan tietysti punnita, jolloin hopean määrä saadaan selville, mutta coulometriassa mitataan kulunut sähkömäärä. Faradayn lain mukaan tiedetään, että 1 mooli elektroneja kuljettaa sähköä 96500 C (1 C = 1 As). Siten 1 mol (= 107,9 g) hopeaa kuluttaa pelkistyessään tämän sähkömäärän.

6.7. Sähkögravimetria

Peruskäsitteet
Periaate
Sähkögravimetrian avulla voidaan sähkövirran avulla saostaa metalli-ioneja liuoksesta esimerkiksi platinametallin pintaan. Saostuneen metallin massa voidaan määrittää punnitsemalla.

Soveltuvuus
Menetelmä soveltuu joidenkin metalli-ionien kvantitatiiviseen määritykseen


Kirjallisuus
  1. Harris, D.H. 2002: Quantitative chemical analysis. 6. painos. W.H. Freeman and company, New York.
  2. Jeffery, G.H., Bassett, J., Mendham, J. & Denney, R.C. 1989: Vogel’s textbook of quantitative chemical analysis. 5. painos. Longman Scientific & Technical, London.
  3. Kenkel, J. 2003: Analytical chemistry for technicians. 3. painos. Lewis publishers, A CRC Press Company, New York.
  4. Laukkanen, R., Nykänen R. Ja Vuokila, O. 1987: Analyysit. Ammattikasvatushallitus, Valtion painatuskeskus, Helsinki.
  5. Lehtonen, P. ja Sihvonen, M-L.; Laboratorioalan analyyttinen kemia, Opetushallitus, Edita Prima Oy, Helsinki, 2004.
  6. Lehtonen, P., Potentiometrinen analyysi – pH- ja ISE-mittaukset, Oy Edita Ab, Helsinki 1998.

Etusivu > Analyysimenetelmät > 6.4. - 6.7 Amperometria jne
Edellinen | Seuraava