Palaute
Sivukartta

Etusivu > Elintarvikeanalyysit & Analyysiohjeet > Pintajännitys
 

Pintajännityksen määrittäminen stalagmometrillä

Periaate
Stalagmometrillä voidaan mitata nesteiden pintajännityksiä. Stalagmometri muodostuu lasiputkesta, jonka yläosassa on pallonmuotoinen laajennus ja alaosan kapillaarin pää on hiottu tasaiseksi. Stalagmometrin säiliöön imetään tutkittavaa nestettä ja se päästetään valumaan. Pisaroiden tippumisnopeus säädetään riittävän hitaaksi, jotta pisarat ehtivät muodostua kunnolla ja ovat samankokoisia. Mittaus on suhteellinen. Vertailunesteenä käytetään laboratoriovettä.
 
Välineet
- Stalagmometri
- Punnituslaseja
- Pieniä dekantterilaseja (keitinlaseja)
Reagenssit
-
Laboratoriovesi
- Tutkittavat näytteet

Työn suoritus

  1. Puhdista ennen mittauksen suoritusta stalagmometrin putki ja erityisesti hiottu suuosa huolellisesti pesuaineliuoksella. Huuhtele stalagmometri laboratoriovedellä ja asetonilla ja kuivaa se.

  2. Punnitse tyhjä punnituslasi.

  3. Ime puhdasta 20 °C laboratoriovettä stalagmometrin ylämerkkiin saakka ja valuta punnituslasiin 20 pisaraa laboratoriovettä. Anna veden tippua hitaasti, korkeintaan kolme tippaa minuutissa. Veden tippumisnopeutta voidaan säätää putken yläosaan kiinnitetyllä kumiletkulla, jossa on ruuvattava letkunsuljin.

  4. Punnitse punnituslasi ja merkitse tulos mittauspöytäkirjaan.

  5. Tiputusta ja punnituksia jatketaan kunnes 20 vesipisaran massa (m1) pysyy vakiona.

  6. Tämän jälkeen määritetään vastaavalla tavalla tutkittavan nesteen 20 pisaran massa m2. Stalagmometri on kuivattava huolellisesti mittausten välillä. Veden ja tutkittavien liuosten lämpötilan tulee olla 0,1 °C:een tarkkuudella sama.

  7. Tutkittavan aineen pintajännitys saadaan laskettua kaavasta

γ1 = vertailunesteen pintajännitys
γ2 = tutkittavan nesteen pintajännitys
m1 = vertailunestepisaroiden massa
m2 = tutkittavan nesteen pisaroiden massa

  1. Suorita mittaukset sekä vedellä että tutkittavalla liuoksella vähintään kaksi kertaa. Jos erot ovat suuria, tee uusi mittaus.

  2. Laske tutkittavan nesteen pintajännitys. Vertaa tulostasi kirjallisuusarvoon.

Lähteet
Lehtonen O. Pekka, Jaarinen Soili, Jansson Kaj, Pohjakallio Maija, Repo Raija, 2002, Laboratorioalan fysiikka ja fysikaalinen kemia, Opetushallitus, Vantaa

Etusivu > Elintarvikeanalyysit & Analyysiohjeet > Pintajännitys

 
Mittaus-
pöytäkirja

(28 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)