Palaute
Sivukartta

Etusivu > Elintarvikeanalyysit > Tiheys
Etusivu > Analyysiohjeet > Tiheys
 

 Tiheyden määritys pyknometrillä

Yleistä
Kappaleen painon ja tilavuuden välistä suhdetta kutsutaan tiheydeksi. Yksinkertaisimmin nesteen tiheyden saa määriteltyä punnitsemalla tietty nestemäärä ja mittaamalla aineen tilavuus. Tiheyden yksikkö on kg/m3 tai kemiassa käytetään usein yksikköä g/cm3.

Työn tavoite

Työn tarkoituksena on määrittää nestemäisten aineiden tiheys pyknometrillä.

Reagenssit ja välineet

  • Pyknometri
  • Asetoni
  • Ioninvaihdettu vesi
  • Tutkittava neste
Periaate
Pyknometrin tarkka tilavuus määritetään ioninvaihdetun veden avulla. Tutkittava neste punnitaan pyknometrissä ja tulosten perusteella lasketaan tutkittavan aineen tiheys. Nesteen tiheys muuttuu lämpötilan muuttuessa.

Työn suoritus

Pese pyknometri (liite 1) asetonilla ja kuivaa. Punnitse tyhjä pyknometri korkin kanssa(m1). Täytä pyknometri vedellä täyteen. Laita korkki niin, että liika vesi valuu pois. Punnitse pyknometri vedellä täytettynä korkin kanssa (m2). Huuhtele pyknometri tutkittavalla nesteellä ja täytä se tutkittavalla nesteellä täyteen. Punnitse korkin kanssa (m3). Mittaa ioninvaihdetun veden lämpötila ja katso taulukkokirjasta veden tiheys kyseisessä lämpötilassa.


Tulosten laskeminen

Pyknometrin tilavuus V = m
__

ρ

V= pyknometrin tilavuus, ml
m = m2-m1= tyhjän pyknometrin massa, g
ρ = veden tiheys, g/ml

Tutkittavan aineen tiheys ρ = m
__

V

ρ = tutkittavan liuoksen tiheys, g/ml
m = m3-m1 = tutkittavan näytteen massa, g
V = pyknometrin tilavuus, ml

Jätteiden käsittely
Tutkittava aine hävitetään aina käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti.

Lähteet

- Lehtonen O. Pekka, Jaarinen Soili, Jansson Kaj, Pohjakallio Maija, Repo Raija, 2002,
  Laboratorioalan fysiikka ja fysikaalinen kemia, Opetushallitus, Vantaa
 
Liitteet
Liite 1
. Pyknometrin kuva

Etusivu > Elintarvikeanalyysit > Tiheys
Etusivu > Analyysiohjeet > Tiheys

 
Mittaus-
pöytäkirja

(30 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)