Palaute
Sivukartta

Etusivu > Elintarvikeanalyysit & Analyysiohjeet > Viskositeetti Brookfield -viskosimetrillä
 

 Viskositeetin määritys Brookfield -viskosimetrillä

Yleistä
Nesteiden ja kaasujen sisäinen kitka, viskositeetti, aiheutuu molekyylien välisistä koheesiovoimista. Viskositeetti on termodynaaminen ominaisuus, joka riippuu lämpötilasta ja paineesta. Sen voidaan sanoa kuvaavan nesteen virtausvastusta. Viskositeetti on nesteen ominaisuus, jota käytetään kuvaamaan öljyjen, hartsien, lateksimaalien tai vaikkapa suklaavanukkaan laatua.

Periaate
Brookfield -viskosimetri on vääntömomenttiin perustuva eli rotaatioviskosimetri. Sillä voidaan mitata erittäin viskoosien nesteiden viskositeetteja. Brookfield -viskosimetrilla mitattaessa valitaan ensin näytteelle sopiva anturi ja kierrosnopeus, jolla anturia pyöritetään nesteessä. Pyörimisen synnyttämä liike aiheuttaa viskositeettivastuksen, joka on sitä suurempi mitä viskoosimpaa neste on. Tarvitaan yhä suurempaa vääntömomenttia viskositeettivastuksen voittamiseksi, jotta pyörittäminen tietyllä nopeudella olisi mahdollista. Tämä vääntömomentti mitataan.

Työn tavoite
Työssä perehdytään nesteen viskositeetin mittaukseen Brookfield – viskosimetrillä ja selvitetään tutkittavan nesteen viskositeetin riippuvuus lämpötilasta.

Välineet
- Dekantterilaseja (keitinlaseja) (250 – 500 ml)
- Brookfield -viskosimetri
- Lämpömittari
- Keittolevy
- Lasisauva sekoitukseen
 
Reagenssit
- Tutkittava neste

Mittaus-
pöytäkirja

(30 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)

 

Brookfield DV-1 – viskosimetri


 

Työn suoritus

  1. Valitse tutkittavalle nesteelle sopiva anturi. Kiinnitä anturi akselin päähän. Pidä toisella kädellä tukevasti akselin päästä kohottaen sitä vähän ja ruuvaa anturi kiinni toisella kädellä. Varo akseliin kohdistuvaa sivuttaisvääntöä keskisyyden suojaamiseksi.
  2. Upota anturi pyörimismerkkiä myöden mitattavaan nesteeseen. Levymalliseen pyörijän upottaminen vaatii joskus koko laitteen lievää kallistamista, jotta vältyttäisiin ilmakuplien tarttumiselta anturin pinnoille.
  3. Säädä viskosimetri vaakatasoon. Käytä hyväksesi kuplavesivaakaa.
  4. Mittaa tutkittavan nesteen lämpötila (ensimmäinen mittaus voidaan tehdä ”jääkaappikylmästä” näytteestä) ja viskositeetti (cP). Merkitse tulokset mittauspöytäkirjaan.
  5. Kohota lämpötilaa keittolevyllä noin kymmenen °C (merkitse tarkka lämpötila muistiin) ja mittaa taas viskositeetti. Jatka noin kymmenen asteen välein mittauksia 90 °C:een ja merkitse tulokset mittauspöytäkirjaan.
  6. Piirrä lopuksi kuvaaja, lämpötila pystyakselina ja viskositeetti vaaka-akselina, millimetripaperille.

Jätteiden käsittely
Tutkittava neste hävitetään käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti.

Lähteet
- Lehtonen O. Pekka, Jaarinen Soili, Jansson Kaj, Pohjakallio Maija, Repo Raija, 2002,
  Laboratorioalan fysiikka ja fysikaalinen kemia, Opetushallitus, Vantaa
- Härkönen Sakari, Lähteenmäki Ilkka, Välimaa Taisto, 1997, Teollisuuden
  mittaustekniikka, Analyysimittaukset, Opetushallitus,  Helsinki

Etusivu > Elintarvikeanalyysit & Analyysiohjeet > Viskositeetti Brookfield -viskosimetrillä