Palaute
Sivukartta

Etusivu > Elintarvikeanalyysit & Analyysiohjeet > Viskositeetti Ostwald -viskosimetrillä
 

 Viskositeetin määritys Ostwald -viskosimetrillä

Periaate
Ostwald -viskosimetrilla mitataan suhteellisen juoksevien nesteiden viskositeetteja. Nesteen annetaan valua kapillaariputken läpi painovoiman vaikutuksesta. Tietyn nestemäärän valumiseen kulunut aika riippuu tutkittavan nesteen viskositeetista. Mittaus on suhteellinen. Vertailunesteenä käytetään yleensä vettä.

Välineet
- Ostwald -viskosimetri
- Termostaattihaude
- Sekuntikello
 
Reagenssit
- Tutkittava neste
- Laboratoriovesi vertailunesteenä

Mittaus-
pöytäkirja

(35 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)

Työn suoritus

 1. Puhdista viskosimetri asetonilla ja kuivaa se.
 2. Täytä viskosimetrin paksumpi haara vertailunesteellä (laboratoriovesi) alemman pallon puoliväliin.
 3. Termostoi viskosimetri vesihauteessa mittauslämpötilaan. Mittauslämpötiloina käytetään 10 °C, 20 °C ja 50 °C.
 4. Ime pumpetilla ohuemmasta haarasta nestepinta yli ylemmän merkkiviivan (M1) ja poista pumpetti.
 5. Kun nestepinta ohittaa merkkiviivan (M1), käynnistä sekuntikello.
 6. Sammuta kello, kun nestepinta ohittaa alemman merkkiviivan (M2).
 7. Merkitse valumisaika (t0) muistiin.
 8. Toista määritys neljästä kuuteen kertaan.
 9. Tee määritys tutkittavalle nesteelle.
 10. Laske viskositeetti (η). Etsi veden viskositeetti kyseisille lämpötiloille kirjallisuudesta.
 11. Piirrä millimetripaperille kuvaaja, jossa viskositeetti esitetään lämpötilan funktiona.
 12. Vertaa saamiasi tuloksia kirjallisuusarvoihin.
 
  η = näytteen viskositeetti
t = näytteen valumisaika
ρ = näytteen tiheys
η0 = vertailuaineen viskositeetti
t0 = vertailuaineen valumisaika
ρ0 = vertailuaineen tiheys

Lähteet
-
Lehtonen O. Pekka, Jaarinen Soili, Jansson Kaj, Pohjakallio Maija, Repo Raija, 2002, Laboratorioalan
  fysiikka ja fysikaalinen kemia, Opetushallitus, Vantaa
- Härkönen Sakari, Lähteenmäki Ilkka, Välimaa Taisto, 1997, Teollisuuden mittaustekniikka,
  Analyysimittaukset, Opetushallitus, Helsinki

Etusivu > Elintarvikeanalyysit & Analyysiohjeet > Viskositeetti Ostwald -viskosimetrillä