Palaute
Sivukartta

Etusivu > Ympäristöanalyysit > Tilavuuspaino
 

Tilavuuspainon määritys maanäytteestä

Yleistä
Maan tilavuuspainoon vaikuttaa maan tiiviys sekä orgaanisen ja epäorgaanisen aineksen suhteellinen osuus maassa. Maan tiivistyminen nostaa maan tilavuuspainoa. Maa-aineksen orgaanisen aineksen osuuden kasvaessa maan tilavuuspaino pienenee. Yleensä tilavuuspainon arvo on noin 1g/cm3. Laboratorio-olosuhteissa määritetty tilavuuspaino kertoo pelkästään maan multavuudesta eli orgaanisen aineksen osuudesta maassa.

Välineet
- n. 25ml:n vetoinen mitta-astia, jonka tilavuus tunnetaan tarkasti
- Spaatteli

Laitteet
- Analyysivaaka

Periaate
Tilavuuspainoa määritettäessä selvitetään paljonko tietty tilavuus maata painaa.

Näytteen säilytys ja esikäsittely

Maanäytteen annetaan kuivua näyterasia avattuna useita viikkoja huoneenlämpötilassa. Maanäytteestä kerätään pois pikkukivet, oljet ym. jauhautumattomat ainekset, jonka jälkeen se jauhetaan myllyssä hienoksi jauheeksi. Jauhaminen voidaan suorittaa myös huhmareessa.

Työn suoritus

Maanäytteestä tehdään kolme rinnakkaismääritystä. Työssä käytetään noin 25ml mitta-astiaa, jonka tilavuus tunnetaan tarkasti. Mitta-astian tilavuus voidaan tarvittaessa määrittää selvittämällä kuinka paljon (m) tietynlämpöistä, puhdistettua vettä (ρ) mitta-astiaan sopii. (V=m/ρ). Mitta-astia kuivataan ja asetetaan vaa'alle, jonka jälkeen lukema nollataan. Otetaan ilmakuivaa, jauhettua maanäytettä 25ml:n taarattu mitta-astia täyteen. Astiaa kopautetaan kolme kertaa pöytään ilmarakojen poistamiseksi. Jos mitta-astia jää kopautusten jälkeen vajaaksi, lisätään maanäytettä, jonka jälkeen ylimääräinen maa poistetaan astiasta esim. spaattelin tai viivoittimen avulla. Asetetaan maanäytteellä täytetty mitta-astia vaa'alle ja merkitään maanäytteen paino muistiin. Työ toistetaan kolme kertaa.

Tuloksen laskeminen

Maan tilavuuspaino lasketaan seuraavan kaavan avulla:
 
tilavuuspaino =

maan massa / g
________________

astian tilavuus / cm3

Tulos ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

Lähteet
- Epäorgaanisen ja analyyttisen kemian jatkotyöt KEM 325, Jyväskylän yliopisto,
  Kemian laitos 1992
- Maanviljelyskemian ja -fysiikan harjoitustyöt A, Helsingin yliopisto, Soveltavan
  kemian ja mikrobiologian laitos 1993

Etusivu > Ympäristöanalyysit > Tilavuuspaino
 
Mittaus-
pöytäkirja

(37 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)