Etiikka

Tietoverkkojen käyttö on alkuaan levinnyt yliopistojen piirissä. Niiden rajattu käyttäjäkunta tottui siihen, että kaikki toimijat pyrkivät ammattimaiseen, kaikkia hyödyttävään verkon käyttöön. Nykyisin kaikessa tietoliikenteessä pitää varautua myös vihamieliseen toimintaan, kuten viruksiin, kiusantekoon, petkutuksiin verkkokaupassa. Tavallinen verkon käyttäjä pyrkii suojautumaan vihamielisyydeltä ja välttää itse tekemästä vahinkoa toisille. Tämä pyrkimys on kirjattu netiketti-nimiseksi eettiseksi säännöstöksi. Siinä ilmenee etiikan ajatus, "älä itse tee sellaista, jota ei halua toisten tekevän sinulle".

 
  Tehtävät  
 

1. Mitkä ovat etiikan lajit Etälukion filosofian aineiston mukaan?

 
 

Lähdekritiikki    Etiikka    Tekijänoikeus

Etiikka koulussa ja Internetissä   Vilppi ja plagionti   Keskustelunaiheita