Tehtävät  
 

1. Avaa etälukion sivu Aineistopohjainen
kirjoittaminen http://www.oph.fi/etalukio/
opiskelumodulit/aidinkieli3/aineisto.html
.
Miten siinä määritellään aineistopohjainen
kirjoittaminen? Mitä taitoja siinä vaaditaan?
Miten tehtävänanto analysoidaan?

 
 
 

Johdanto

Internetissä on tarjolla paljon informaatiota, jota voi käyttää koulutyön tukena. Netissä oleva tieto on kuitenkin vaihtelevan tasoista. Joukossa on epäluotettavaa ja suorastaan vääristelevää informaatiota. Eri suunnilta kootun tiedon järkevä yhdisteleminen on myös vaikeaa. Lähdekritiikki on työväline, jota tällaisessa työssä käytetään. Jokaisen Internet-pohjaisia tekstejä kirjoittavan pitää myös tuntea verkkoetiikkaa, johon pohjautuvat nettimaailman pelisäännöt.

Verkon käyttäjän tulisi

• pystyä näkemään eroja tiedon tuottajien välillä - kuka sanoo, mitä sanoo ja missä tarkoituksessa
• pystyä havaitsemaan viestien piilomerkityksiä
• osata vertailla tietoja
• osata valita kuhunkin käyttöön sopiva tietolähde - Internet ei aina ole luontevin tapa tiedon hankintaan
• tottua kirjaamaan tietolähteet muistiin
• osata kommentoida tietolähteiden sopivuutta suoritettavaan tehtävään esim. kirjoitelman lopussa.

Kirjoitelmatyötä aloittaessamme tunnemme epävarmuutta. Tämä on yhtä luonnollista kuin esiintymisjännitys tai urheilijan kilpailujännitys. Epävarmuudentunne voi houkutella huijaamiseen: toisilta varastettua tekstiä tarjotaan itse kirjoitettuna. Tällainen ei tietenkään ole sallittua. Se tekee koko kirjoitelmatyöstä turhaa hämäysleikkiä. Voidaan myös väittää, että suurin vahinko epärehellisyydestä tulee huijaajalle itselleen.

Lähdekritiikki    Etiikka    Tekijänoikeus

Johdanto   Lähdekritiikki   Tutkivan työn muistilista   Verkkotiedon luotettavuus   Todistusvoimaisen tiedon hakeminen