Tehtävät  
 

1. Mitä ovat teoskynnys ja teostaso Kopiraitti -sivuston mukaan?

2. Mitä rajoituksia (poikkeuksia) tekijänoikeuksiin mainitaan Jukka Korpelan sivulla?

 
 
 

Tekijänoikeus

Tekstin, kuvien, musiikin ja muiden hengentuotteiden tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. Se tarkoittaa, etteivät muut saa julkaista niitä ilman oikeudenhaltijan lupaa. Tekijänoikeus on voimassa, vaikka sitä ei erikseen tuotaisi esille esim. copyright-merkillä. Se pätee myös kaupalliseen toimintaan (esim. mainoksiin). Tekijänoikeudesta on säädetty laissa, joten se loukkaaminen on myös lain rikkomista. Tekijällä on täysi määräysvalta teokseen: kun Alfred Hitchcock ei halunnut, että hänen vanhoja filmejään esitettäisiin, niitä ei voinut esittää. Myöhemmin filmit ovat tulleet esille, kun taiteilijat perilliset ovat antaneet siihen luvan. Tekijänoikeus päättyy, kun tekijän kuolemasta on kulunut 70 vuotta.

Niin sanotun sitaattioikeuden nojalla toisen tuottamaa saa lainata eli siteerata. Tämän täytyy olla asiallista kommentointia, ja aika suppeaa. Koko kirjaa ei siis saa siteerata. Siteeraaminen voi olla myös esim. valokuvan tarkastelua, jolloin kyseinen valokuva voidaan liittää vaikkapa kirjoitelmaan. Sen sijaan tekstiään ei voi kuvittaa millä tahansa valokuvilla. Kuvien poimiminen tietoverkosta on sallittua vain, jos kyseisellä sivulla annetaan siihen lupa (katso myös, minkälaiseen tarkoitukseen kuvaa saa käyttää). Yksityinen kotikäyttö ei ole tekijänoikeuden alaista, mutta koulukäyttö on. Muusikko voi siis esittää toisen teoksia ystävilleen, mutta ei julkisesti.

Internet on samalla tavalla tekijänoikeuden alainen julkaisukanava kuin kirjat ja televisiokin. Yleisesti luullaan, että tietoverkko olisi "villi länsi", jossa kaikenlainen julkaiseminen olisi sallittua. Mutta tekijänoikeuksien loukkaaminen on kiellettyä - Internetissäkin.

Lähdekritiikki    Etiikka    Tekijänoikeus

Tekijänoikeus  Tekijänoikeuslaki ja muut alan säädökset   Tekijänoikeusjärjestöjä    Usein esitettyjä kysymyksiä