Tekijät
Lähdeaineisto Sivukartta
Ohjeita käyttäjälle

Puutuoteteollisuus

Mekaaninen puuteollisuus on luonut Suomen taloudellisen hyvinvoinnin perustan. Puutuoteteollisuus on nykyään ja tulevaisuudessa hyvin monipuolinen ja kansainvälinen ala, jonka työpaikat vaihtelevat alkaen sahoilta ja päätyen uniikkituotteita tai veneitä valmistaviin yrityksiin. Työpaikka voi olla missä hyvänsä maailmalla.

Puutuoteteollisuus perustuu pääosiltaan sahatavaraan ja puulevyihin, joista valmistetaan pitkälle jalostettuja tuotteita, kuten huonekaluja, puurakenteita ja rakennusosia, ovia, ikkunoita, parkettia sekä käsityövaltaisia tuotteita. Tyypillistä on, että tuotteissa puu säilyttää alkuperäisen tai lähes alkuperäisen rakenteensa.

Tämä sivusto antaa yleiskuvan alan sisällöstä ja tuotantomenetelmistä. Välineosaamisen osuuksissa käsitellään tarkemmin sellaisia teknisiä ja taloudellisia yksityiskohtia, jotka ovat samantapaisia kaikilla puutuoteteollisuuden osa-alueilla.

Sivustoon liittyvässä Opetushallituksen kustantamassa Puutuoteteollisuus - kirjasarjassa käsitellään koko tuotantoketjua metsän kasvatuksesta ja korjuusta tuotantovaiheiden kautta tuotteiden käyttöön ja asiakkaalle toimittamiseen saakka. Tämä sivusto on tarkoitettu täydentämään opiskelumateriaalina edellä mainittua kirjasarjaa, mutta muunkin täydentävän materiaalin käyttö on suotavaa. Sivusto sisältää myös joitakin kirjasarjaa täydentäviä oppimateriaaliosuuksia, joista laajimmat täydentävät ammattilaiseen peruskoulutukseen sovitettuina johdantoina kirjasarjan Puulevytuotanto ja Sahatavaratuotanto -osia. Puurakentamisen osuus on kokonaisuudessaan tällä sivustolla. Omatoimiseen opiskeluun sivustoa voi käyttää sellaisenaan, mutta vasta aineiston paikallinen muokkaus oppimisprosesseiksi ja opettajan ohjaus varmistavat parhaat oppimistulokset. Omatoimisen opiskelun ja muokkauksen apuna voidaan käyttää muutamia sivustolle valmiiksi tehtyjä oppimisprosesseja.

 

 Kirjasarjan esittely
Puuseppämestarit ry

Pro Puu-keskus

Metsämuseo ja metsätietokeskus

Puumiesten liitto ry

Metsäteollisuus ry

Suomen sahat ry

Lahontorjunta-
yhdistys ry