Ohjeita käyttäjälle

Oppimisprosessien suunnittelu ja muodostaminen puuteollisuuden materiaalin pohjalta

Puuteollisuuden materiaali on laadittu siten, että sitä voidaan käyttää oppimisprosessiperustaisesti esimerkiksi verkko-opetuksessa tai itseopiskelussa. Parhaimmillaan materiaali toimii silloin, kun sen ympärille on rakennettu oppimisprosessi oppiryhmän tai oppijan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Oppimisprosessiperustaisen opetuksen suunnittelussa lähdetään liikkeelle oppimisen tavoitteista ja niiden mukaan suunnitellaan oppimistilanteista muodostuva oppijan polku - oppimistehtävät, oppijan toiminta ja käytetyt materiaalin osiot. (Tarkemmin oppimisprosessiperustaisesta verkko-opetuksesta.)

Oheisen suunnittelutyökalun, lomakkeen (Word-lomake, PDF-lomake) avulla opettaja voi suunnitella (joko paperilla tai tehdä sähköisesti WWW-sivulle, oppimisympäristöön tms.) opetusryhmälleen ja opiskelijoilleen räätälöidyn oppimisprosessin. Oheen on koottu muutamia oppimispolkuja (oppimisprosesseja) esimerkiksi, joita voivat myös itseopiskelijat hyödyntää.


Materiaalin paikallisesta käytöstä ja muokkauksesta oppilaitoksen sisäiseen oppimisympäristöön.

Oppilaitoksilla on oikeus tehdä omaan paikalliseen sovellutukseensa sivustosta lokalisoituja versioita, joissa lokalisointiosuudet tulee erottaa tekstityypein tai muuten selkeästi alkuperäisestä versiosta. Kappaleen tai kuvien sisäisiä muutoksia alunperäiseen tekstiin tai tekstin kopiointia tekijänoikeuskäytänteiden vastaisesti muille kuin tästä sivustosta lokalisoiduille sivustoille ei hyväksytä. Sivuston etusivulla tulee olla lisäksi maininta, että sivusto on (siihen ja siihen käyttöön tarkoitettu) lokalisoitu versio Opetushallituksen www.Edu.fi -palvelimessa julkaisemasta Puutuoteteollisuus -opiskelusivustosta. Kustantaja pidättää itsellään oikeuden tehdä sivustolle vapaasti tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia painetun ja sivustolla tarjotun materiaalin suhde mukaan lukien.

Mikäli paikallinen sovellus sisältää osia, joiden arvelette soveltuvan valtakunnallisesti yleiseen käyttöön, niitä voi tarjota julkaistavaksi sivuston ylläpitäjälle.

 
Lähdeaineisto Sivukartta
> Ohjeita käyttäjälle

Oppimisprosessi-
   perustainen
   verkko-opetus


- Oppimisprosessin
  suunnittelu
  Puuteollisuuden
  materiaaliin