Lähdeaineisto

Ensijalostus

Puulevytuotanto

Koponen, H., Puutuotteiden liimaus 529, Otakustantamo, Karisto Oy, Hämeenlinna. 1990

Koponen, H., Puutuotteiden jalostus ja kehitys 538, Otatieto, Kyriiri Oy, Helsinki. 1991


Huonekaluteollisuus

Aulis, M.: Voutilainen, M. Puulla yrittämään, Opetushallitus, Hakapaino Oy, Helsinki. 1996

Hakovirta, M.: Huonekalualasta Suomessa ABC, Markku Hakovirta Know How Oy, Lahti. 2000

Holmberg, K.: Kalustemuotoiludesign, LMK Muotoiluinstituutti, Rakennusalan Kustantajat RAK, Helsinki. 2000

Kataikko, M-S.: Huonekaluvalmistajien tarpeet sahaamisen lähtökohtana, Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia, Kuopio. 1996

Keinänen, E., Tahvanainen, V.: Pohjolan jalot puut, Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia, Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd, Kuopio.1995

Koponen, H.: Puusepänteollisuuden tuotteet, Tiedonanto 517, Otakustantamo, Espoo. 1989

Koponen, H.: Puutuotteiden liimaus, Tiedonanto 529, Otatieto, Espoo, 1990

Koponen, H.: Puutuotteiden jalostus ja kehitys, Tiedonanto 538, Otatieto, Espoo, 1991

Koponen, H.: Huonekalujen valmistus ja suunnittelu, Teknillinen korkeakoulu, Tiedonanto 68, Espoo. 1996

Koponen, H.: Puuteollisuuden tuotekehitys, Teknillinen korkeakoulu, puutekniikan laboratorio, Tiedonanto 77, Espoo. 1999

Passila, E.: Metsistä markkinoille, Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun oppikirjasarja; No. 1, Lahti. 1999

Sarantola-Weiss, M., Suomalaisen puusepänteollisuuden historia, Gummeruksen Kirjapaino Oy, Jyväskylä. 1995.

Tiensuu, V., Suomen huonekaluteollisuus. Lähtökohdat 2000-luvulle, Muotoilun tutkimuslaitos, Lahti. 1999


Liimaus

Koponen, H., Puutuotteiden liimaus 529, Otatieto. 1990

Koponen, H., Puutuotteiden pinnoitus 522, Otakustantamo, Espoo. 1988


Rakennuspuusepänteollisuus

Risto Saarni, Ikkunan valintaopas, Tampereen teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden laitos. Rakennustieto Oy, 1992.

Ikkunaopas. Rakennuspuusepänteollisuus ry. Ikkunaryhmä. Rakennuskirja Oy. Hanko 1988.

Risto Saarni, Ikkunoiden energiatalous, lisensiaatin tutkimus. Tampereen teknillinen korkeakoulu, rakennustekniikan osasto, rakentamistalouden laitos. Tampere 1996.

Jaana Kivimäki, Kari Immonen, Ikkunoiden korjaus ja vaihtotekniikat, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, rakennusmateriaalilaboratorio. Energiataloudellisten rakennusten ja rakennusosien tutkimusohjelma ETRR, raportti 7. Espoo 1991.

Jaana Kivimäki, Kari Immonen, Ikkunoiden kunnossapito ja uusiminen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, rakennusmateriaalilaboratorio. Energiataloudellisten rakennusten ja rakennusosien tutkimusohjelma ETRR, raportti 19. Espoo 1993.

Kari Hemilä, Ikkunan lämpöeristävyyden parantaminen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, rakennusmateriaalilaboratorio. Energiataloudellisten rakennusten ja rakennusosien tutkimusohjelma ETRR, raportti 13. Espoo 1992.
Tarja Häkkinen, Sirje Vares, Erkki Vesikari, Kristina Saarela, Kai Tattari, Jorma Säteri, Rakennusmateriaalien ja –tuotteiden ympäristövaikutukset ja niiden arviointiperusteet,Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT tiedotteita 1836. Espoo 1997.

Teollinen puurakentaminen. Tampereen teknillinen korkeakoulu. Toimittanut Eero Laitinen. Rakennustieto OY, 1995.

Kari Hemmilä, Uusi ikkunateknologia, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, rakennusmateriaalilaboratorio, Antero Punttila, Rakennusekono Oy. Energiataloudellisten rakennusten ja rakennusosien tutkimusohjelma ETRR, raportti 29. Espoo 1993.

Maalaus –93, Uudis- ja huoltomaalauksen käsittely-yhdistelmät. Rakennustieto Oy, 1993. 280 s.

Rakenteellinen murtosuojaus 1996. Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto.

Leinos Markku; Oviopas, Rakennuspuusepänteollisuus ry. , Rakennuskirja, 1988


Yrittäminen

Aulis, Matti ja Voutilainen, Matti, Puulla yrittämään. Opetushallitus 1996.

Porter, Michael, E. Kilpailuetu, 3. painos. Jyväskylä 1991. Porter, Michael, Strategia ja Internet. FAKTA 2001/5.

Peltonen, Aarne, Tuottava tehdas. Opetushallitus 1997. Internetosio 1998.

 Lähdeaineisto Sivukartta
Ohjeita käyttäjälle