Sivukartta

ETUSIVU
Puutuoteteollisuus

PUUTUOTEPROSESSIT
Raaka-aineet

          Puuaineen ominaisuuksia

          Vesi ja puuaines

          Puulajit ja käyttökohteet

Ensijalostus

          Sahatavaratuotanto

           Sahatavaran ominaisuudet

           Sahatavaran valmistus

          Piensahaus

          Puulevytuotanto

           Puulevyt

           Vanerin käyttö

           Lastulevyn käyttö

           Kuitulevyn käyttö

           Muut puulevyt

          Puutavaran kuivaus

           Kuivausmenetelmät

           Energia-asiat

           Kuivauksen laatu 

Alkutuotteiden jalostus

          Höyläys

           Höyläämötoiminta

          Höyläystuotteet

          Puun modifiointi

          Liimaus

           Liimaus ja liimat

           Liimausprosessi

           Käyttö puutuotteissa 

          Pintakäsittely

           Puun pinnoitus

           Maalaus ja lakkaus

           Muut menetelmät

          Aihiot ja komponentit

Puurakentaminen

          Piirustukset

          Perustukset

          Pystyrunko

          Vesikatto

          Runkoon liittyvät rakenteet

          Kiinteät kalusteet

          Muut rakenneosat

Rakennuspuusepänteollisuus

          Ikkunat

           Ikkunoiden rakenne

           Ikkunoiden valmistus

          Puu-ovet

           Ovien rakenne

           Ovien valmistus

Huonekaluteollisuus

          Huonekalut

           Huonekaluteollisuuden tilanne

          Tuotteet

           Kotihuonekalut

           Julkitilakalusteet

          Materiaalit

          Rakenteet

          Valmistus

Käsityövaltainen pienteollisuus

          Tuolin rakentaminen

          Sorvaus

           Sorvauksen tarve

           Sorvauksen osa-alueet

           Sorvaustyövälineet

           Sorvitalttojen teroitus

           Sorvaustekniikat

          Taivutetut muodot

           Taivutusmenetelmiä

           Puristaminen

          Pienesine

 VÄLINEOSAAMINEN
Yrittäminen

          Yritys ja yhteiskunta

           Yrityksen rooli

           Puuteollisuuden mahdollisuudet

         Liiketoimintaprosessi

           Liiketoiminnan prosessointi

           Verkostoituminen

           Kannattava yritys

          Soluajattelu

          Työsolut ja tiimit

           Tiimin muodostaminen

          Toiminta työpisteessä

           Yrittämisen  käsitteistöä

Työturvallisuus

          Työhyvinvointi

          Tapaturmat, ammattitaudit ja
      kustannukset

          Turvallisuuden hallinta

           Työsuojelutoiminta työpaikalla

           Turvallisuusjohtaminen

           Tapaturmien ja onnettomuuksien
    tutkinta

          Työympäristön turvallisuus

           Koneturvallisuus

           Ergonomia

           Sisäinen liikenne

           Järjestys ja siisteys

           Sähkö- ja paloturvallisuus

Ympäristö

          Valmistuksen haitat

          Tuotteen elinkaari

          Ympäristönhallinta

Laatu ja standardit

          Mitä laatu on

          Mistä laatu muodostuu

          Standardit

Helat ja pakkaukset

          Helat

          Pakkaukset

Terätekniikka

          Terävalmistus

          Terähuolto

Automaatio

          Pneumatiikka

          Hydrauliikka

          Digitointi

          Konenäkö

Puualan tutkinnot

          Aikuisten näyttötutkinnot

          Nuorten näytöt

          Tasokuvaukset

          Tehtäväesimerkkejä

          Tutkintojen järjestäminen

          Arviointi

Tehtävälista
Standardit

Tekijät
Lähdeaineisto

Sivukartta
Ohjeita käyttäjälle
Kirjasarjan esittely

 Lähdeaineisto Sivukartta
Ohjeita käyttäjälle