Osa II - VAIKUTA koulun energiankäyttöön

Aloitus, alustava energiakatselmus

Etusivu
Tiedä
Vaikuta


Toimi

Energian käytön seuranta on suositeltavaa aloittaa alustavalla katselmuksella. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa lämmityksen sähkön ja veden kulutuslukemien keräämistä ja niiden analysointia. Koulun kulutuslukemia voidaan verrata oman koulun aikaisempaan kulutukseen, kunnan koulujen keskiarvolukuihin tai muihin vastaaviin tilastolukemiin, jolloin saadaan karkea arvio säästömahdollisuuksista.

Erittäin kannattavaksi on Suomessa todettu ns. Motivan menetelmällä tehty energiakatselmus, jonka suorittavat siihen pätevöityneet sähkö- ja LVI-asiantuntijat. Monet kunnat ovat teettäneet kiinteistöissään tällaisia katselmuksia ja saavuttaneet hyviä tuloksia. Katselmuksen perusteella suositellut toimenpiteet painottuvat käyttöteknisiin, ilman investointia tehtäviin asioihin sekä toimenpiteisiin, joiden takaisinmaksuaika on alle kaksi vuotta.

Energiatalouden tarkastamisen yhteydessä tarkastetaan myös rakennuksen teknisten järjestelmien oikea käyttö. Energiaa kannattaa kuluttaa vain niissä asioissa tai toiminnoissa, jotka hyödyttävät rakennuksen käyttäjää. Esimerkiksi valaisimia käytetään vain silloin, kun huoneessa tapahtuvaan toimintaan tarvittava valaistus on muuten riittämätöntä. Samoin ilmanvaihtolaitteistoja tulee käyttää silloin, kun tiloja käytetään. Tilojen käyttöaikaan on sisällytettävä myös niiden siivoaminen.

 

Etusivu  *   Osa I - TIEDÄ  *  Osa II - VAIKUTA  *  Osa III - TOIMI