Osa II

VAIKUTA koulun energiankäyttöön

Opastusta energian käytön ohjaamiseksi

Etusivu
Tiedä
Vaikuta

Koulun energian käytön hallinta eli energiajärjestelmä voidaan kuvata seuraavalla tavalla. Klikkaamalla kutakin laatikkoa saat lisätietoa kyseisestä aiheesta:

Toimi

Energian käytön ohjaus eli koulun energiajärjestelmä, suuntaa huomion omaan toimintaan koulurakennuksessa ja sen aiheuttamaan energian kulutukseen. Erityisesti, kun kouluun ollaan kehittämässä ympäristöjärjestelmää, on energiankäyttö käsiteltävä yhtenä tärkeänä ympäristöä kuormittavana tekijänä.

Energian käyttöä ja siitä aiheutuneita kustannuksia kannattaa tarkkailla. Järjestelmällisen energiaseurannan ja käytön ohjauksen hyötyjä ovat:

  • Koulun ympäristömyönteinen imago vahvistuu.
  • Omaa koulurakennusta voidaan käyttää opetuksessa energian käytön esimerkkinä.
  • Sisäilmasto paranee.
  • Energiansäästöllä voidaan säästää rahaa.
  • Lämmityksen, ilmanvaihdon ja sähkölaitteiden viat sekä mahdolliset vesivuodot havaitaan helpommin, jolloin koulurakennus pysyy kunnossa ja siellä on miellyttävämpi työskennellä.

Tämän työkirjan avulla kouluun voidaan kehittää oma tapa toimia, jonka mukaisesti energian käyttöä seurataan, saatuja lukuja analysoidaan ja ryhdytään tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin.

Koulun energiajärjestelmällä tarkoitetaan niiden toimenpiteiden ketjua, joilla koulun käyttämän energian määrää ja kustannuksia tarkkaillaan ja pyritään vähentämään. Järjestelmällisellä toiminnalla saavutetaan tuloksia, joista ensimmäisenä näkyvät uudet toimenpiteet, tapahtumat ja energia-asioiden linkittäminen opetukseen. Todellinen hyöty energiajärjestelmästä tulee näiden toimenpiteiden seurauksena.

 

Etusivu  *   Osa I - TIEDÄ  *  Osa II - VAIKUTA  *  Osa III - TOIMI