Osa I

TIEDÄ enemmän koulun energiankäytöstä

Etusivu
Tiedä
Vaikuta
Toimi
Maailman energian tuotanto perustuu suurimmalta osaltaan fossiilisten, uusiutumattomien energialähteiden käyttöön. Fossiiliset polttoaineet ovat muodostuneet kasvien ja eläimien jäännöksistä kauan sitten. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ihmiskunnan perustarpeiden toteuttamista viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Kestävän kehityksen mukaista toimintaa on siirtyä käyttämään uusiutuvia energiamuotoja, kuten aurinko- ja tuulienergiaa. Lisäksi siihen kuuluu turhan energian käytön karsiminen ja energiaa mahdollisimman tehokas ja tuhlailematon käyttö.

Energiasta, energian käytöstä ja sen ympäristövaikutuksista on paljon tietoa. Työkirjan ensimmäiseen osaan kerätään perustietoja koulun energiankulutuksen ymmärtämiseksi. Siinä on esimerkkejä kouluissa toteutetuista energiansäästötoimenpiteistä sekä informaatiota asiaa käsittelevästä kirjallisuudesta. Lisätietoa energiansäästöstä löydät myös Motivan kotisivuilta www.motiva.fi.

  • Työkirjan ensimmäisen osan tietojen avulla voit:
  • verrata oman koulun tietoja yleisiin kulutuslukemiin
  • perehtyä kouluissa yleisen lämmitys-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiotekniikan toimintaan
  • pohtia koulussanne mahdollisia energiansäästötoimenpiteitä
  • kehittää omaa opetusmateriaaliasi
  • oppia lisää energian käytön vaikutuksista ympäristöön ja työskentelyolosuhteisiin
Etusivu  *   Osa I - TIEDÄ  *  Osa II - VAIKUTA  *  Osa III - TOIMI