Koulun energiansäästäjän työkirja

Etusivu
Tiedä
Vaikuta
Toimi
Energiansäästö on ympäristönsäästöä. Energian tarkoituksenmukainen käyttö on oleellinen osa ympäristöohjelmaa.

Energiansäästäjän kansio on opettajan ja koulun työväline! Se sisältää perustietoa koulurakennuksen energiankulutuksesta sekä runsaasti vinkkejä ja työkaluja energiansäästötyön aloittamisesta ja energiateeman käsittelystä opetuksesta.

Oppimalla tietoiseksi ympäristön tilasta

Ympäristötietoisuus ja kestävä kehitys ovat haasteellisia aiheita opettajalle. Tärkeä osa ympäristökasvatusta on opastaminen järkevään energiankäyttöön. Koulujen energiansäästötyö on yhteiskunnallisesti tärkeää sekä sen taloudellisten vaikutusten että ympäristömyötäisten toimintatapojen oppimisen vuoksi.

On hyödyllistä liittää energiaopetus koulun oman energiankäytön hallinnan kehittämiseen. Tälla tavoin toteutetaan oppimisen ohella käytännön energiansäästötyötä.

Työkirja koostuu kolmesta osasta:

 • VAIKUTA koulun energiankäyttöön
  • antaa tietoa ja tukea koulun omien toimintatapojen kehittämiseen
 • TOIMI energiansäästön puolesta
  • käytännön esimerkkejä niistä toimenpiteistä ja tapahtumista, joista koulun energiansäästötoiminta koostuu
 • TIEDÄ enemmän energiasta
  • sisältää yksinkertaisesti esitettyä perustietotietoa koulurakennuksen teknisistä järjestelmistä, tavanomaisesta energiankulutuksesta, koulun sisäilmasta
  • lisätietosivuilla on viittauksia ja linkkejä lähteisiin, joista saa täydentävää tietoa energia-asioista sekä valmista energia-aiheista opetusmateriaalia eri luokka-asteille

Työkaluja ja tehtäviä koulun energiankulutuksen seurantaan sekä energiaopetukseen on koottuu Active Learning -projektin verkkosivuille

Energiansäästäjän kansion painos on loppunut, mutta Active Learning -materiaali korvaa sen.

Motiva Lisätietoja: Irmeli Mikkonen,
Motiva Oy

irmeli.mikkonen@motiva.fi
puh. (09) 8565 3113
www.motiva.fi

Etusivu  *  Osa I - TIEDÄ  *  Osa II - VAIKUTA   *  Osa III - TOIMI