Osa III

TOIMI energiansäästön puolesta

Etusivu
Tiedä
Vaikuta
Toimi
Koulun energiansäästötoiminta koostuu monista erilaisista toimenpiteistä ja tapahtumista. Työkirjan kolmannen osan tarkoitus on antaa opastusta ja ideoita käytännön toimintaan. Tämän osan avulla voit esimerkiksi:
  • kerätä tietoa oman koulun energiankäytön ohjaamiseksi
  • järjestää energiansäästötapahtumia ja kampanjoita oppilaiden kanssa
  • havainnollistaa energiansäästön hyötyjä
  • oppia lähiympäristöön liittyviä asioita
  • tiedottaa vanhemmille koulun toiminnasta

Työkirjaan kerätään käytännön työkaluja koulun energiansäästöprosessia varten. Ne ovat esimerkkejä pienemmistä ja isommista toiminnoista, joilla tähdätään energiankäytön tehostumiseen koulussa ja lisätään niin oppilaiden kuin koulussa työskentelevienkin tietoisuutta vaikuttaa koulun energiankäyttöön, kustannuksiin ja ympäristöasioihin.

Käytännön toimenpiteitä koulussa ovat:

  • Energiansäästön teemapäivä tai teemaviikko sopii oppilaiden aktivoimiseen.
  • Eri tilaisuuksien yhteydessä voidaan pitää energiavisailuja.
  • Voidaan järjestää ryhmätöitä esim. lämpötilan mittaamiseksi tai olosuhdekyselyn tekemiseksi.
  • Ryhmätyönä voidaan muokata koulun energiankäytön säännöt, joiden noudattamisesta sovitaan yhteisesti. Yhteisistä ohjeista tiedotetaan kaikille oppilaille, erityisesti uusille tulokkaille sekä kaikille henkilöstöryhmille.
  • Koulu voi järjestämissään tapahtumissa ja tilaisuuksissa kertoa energiansäästötyöstään vanhemmille, paikallisille viranomaisille sekä tiedotusvälineille.
Etusivu  *   Osa I - TIEDÄ  *  Osa II - VAIKUTA  *  Osa III - TOIMI