Osa II - VAIKUTA koulun energiankäyttöön

Seuranta-auditoinnit ja raportointi

Etusivu
Tiedä
Vaikuta


Toimi

Seuranta-auditointien tai seurantakatselmusten avulla voidaan todeta, onko koulussa toimittu itse määritellyn energiaohjelman mukaisesti ja minkälaisia tuloksia on saatu. Ohjelman ja sen toteuttamisen tavoitteenahan on, että askel askeleelta saavutetaan pysyviä parannuksia. Järjestelmällisen seurannan perusteella voidaan energiajärjestelmän eri osiin tehdä muutoksia ja korjata toimintaa parhaiten omalle koululle sopivaksi. Energiapolitiikkaa kannattaa kehittää kokemuksen ja toimintatapojen muuttuessa. Ohjelmaa voidaan myös laajentaa asiaan innostuneiden henkilöiden määrän kasvaessa. Jos koulu noudattaa ympäristöjärjestelmää, energiakatselmukset sisällytetään ympäristöauditointiin.

Säännöllisen auditoinnin tekee joko koulun oma henkilökunta tai opettajat ja oppilaat yhdessä. Katselmointi voidaan antaa myös jonkun ulkopuolisen tahon tehtäväksi. Auditoinnin jaksotus valitaan sopivaksi koulun lukukausirytmiin niin, että ne henkilöt, jotka toimenpiteitä toteuttavat saavat myös palautetta työnsä tuloksista.

Auditointiin liittyy aina kirjallinen raportti, joka toimii korjaavien toimenpiteiden perustana aivan kuten alustava katselmus energiansäästötoimintaa aloitettaessa.
 

Etusivu  *   Osa I - TIEDÄ  *  Osa II - VAIKUTA  *  Osa III - TOIMI