Osa II - VAIKUTA koulun energiankäyttöön

Energiapolitiikka

Etusivu
Tiedä
Vaikuta


Toimi

Koulun energiapolitiikka on lyhyt, mutta tärkeä julistus koulun asettamista energian käyttöön liittyvistä tavoitteista. Koulun energiapolitiikasta vastaa koulun johto, joka myös allekirjoittaa sen. Energiapolitiikan sisältö tarkistetaan vuosittain.

Koulun energiapolitiikka on tärkeä julistus. Koulun ylin johto ilmoittaa sen avulla tahtonsa toimia mahdollisimman energiatehokkaasti. Koulun energiapolitiikkaa tarvitsevat erityisesti ne, joiden tehtävänä on rakentaa koulun energiajärjestelmää. Järjestelmää, jolla seurataan ja ohjataan koulun energian käyttöä. Hyväksyttyyn energiapolitiikkaan tukeutuen heidän on helpompi motivoida muita osallistumaan toimintaan. Myös totuttujen, mutta energiaa tuhlailevien toimintatapojen muutostarvetta on helpompi perustella, kun tavoite on julistettu koko koulua koskevana.

Kun koulussa aloitetaan energiaseurannan ja -hallinnan kehittäminen, voi olla perusteltua siirtää virallisen energiapolitiikkajulistuksen tekeminen myöhempään ajankohtaan. Energiapolitiikan muotoilu ja virallinen hyväksyntä voi olla luontevampaa, kun ensin on löydetty omalle koululle sopivia toimintamuotoja.

Sen jälkeen, kun energiapolitiikka on virallisesti allekirjoitettu, siitä on tiedotettava mahdollisimman kattavasti: koko henkilökunnalle, opettajille ja oppilaille, oppilaiden vanhemmille, kouluviranomaisille ja ehkäpä myös paikallisille tiedotusvälineille. Osassa III on esimerkkejä tiedotusta varten.

 

Etusivu  *   Osa I - TIEDÄ  *  Osa II - VAIKUTA  *  Osa III - TOIMI