Osa II - VAIKUTA koulun energiankäyttöön

Energiaohjelman soveltaminen

Etusivu
Tiedä
Vaikuta


Toimi

Energiaohjelman toteuttaminen ei ole koulun toiminnasta irrallinen järjestelmä, vaan sen tulee nivoutua osaksi koulun tavanomaista toimintaa. Siksi on erityisen tärkeää, että koulussa kehitetään oma tapa toimia, jolle pyritään saamaan mahdollisimman laaja hyväksyntä. Samaan energiansäästötavoitteeseen voidaan päästä monilla erilaisilla, mutta yhtä oikeilla tavoilla.

Koska alussa kuitenkin esiintyy suurempaa tarvetta muuttaa vakiintuneita, osin tuhlaaviakin toimintatapoja, voi ohjelman toteuttaminen aiheuttaa avointa tai hiljaista vastustusta. Rehtorin positiivinen ja kannustava esiintyminen virallisissa tilaisuuksissa, esim. vanhemmille suunnatuissa tiedotustilaisuuksissa, parantaa energiansäästön edistäjien toimintamahdollisuuksia merkittävästi. Rehtori voi myös omalla arvovallallaan ja esimerkillään edistää energiansäästön ja energiatietoisuuden opettamisen sisällyttämistä koulun opetussuunnitelmaan.
 

Etusivu  *   Osa I - TIEDÄ  *  Osa II - VAIKUTA  *  Osa III - TOIMI