Osa II - VAIKUTA koulun energiankäyttöön

Energian käytön tavoitteet

Etusivu
Tiedä
Vaikuta

Toimi

Energiakatselmuksen tekemisen ja energiapolitiikan (joko virallisesti allekirjoitettuna tai alustavana) avulla päästään koulun energiatavoitteiden määrittelyyn. Jotta tavoitteille saataisiin mahdollisimman laaja hyväksyntä, niiden tulisi olla koulun johtokunnan tms. käsittelemiä ja allekirjoittamia. Ensimmäisellä käsittelykerralla energiatavoitteet voidaan tosin, samoin kuin energiapolitiikkakin, tehdä suuntaa-antavina ehdotuksina. Varsinkin, jos energian kulutuksen seuranta ei ole ollut säännönmukaista, voidaan tavoitelukujen asettaminen siirtää tehtäväksi vasta riittävän seurantajakson jälkeen.

Energiatavoitteet esitetään usein prosentteina rakennuksen ns. ominaiskulutuksesta. Julkisissa rakennuksissa tehdyissä energiakatselmuksissa on todettu keskimääräisen säästöpotentiaalin olevan lämmityksessä 18%, sähkössä 8% ja veden kulutuksessa 9%.

Rakennuksen ominaiskulutuksella tarkoitetaan rakennuksen tilavuusyksikköä tai neliömetrimäärää kohti laskettua energiankulutusta. Esimerkiksi keskimääräisen suomalaisen koulun ominaiskulutus v. 1997 oli lämmitysenergian osalta suunnilleen 43 kWh/m³ ja sähköenergian osalta noin 10 kWh/m³. Keskimääräinen vedenkulutus v. 1997 oli noin 100 l/m³. Vedenkulutusarvoja esitetään usein myös henkilöä kohti laskettuna.

Ominaiskulutusluvuissa on kiinteistökohtaisesti suuria eroja riippuen rakennuksen iästä, rakenteista ja sen teknisten järjestelmien tasosta sekä käyttötavasta ja -ajasta.

Tavoitelukujen lisäksi voidaan esittää toiminnallisia tavoitteita. Ensimmäisen vuoden energiatavoite voisi yksinkertaisesti olla kulutustason selvittäminen ja tavoitelukujen määrittäminen. Muita tavoitteita voisivat olla sisäilmaston parantamistavoitteet tai henkilöstön ja oppilaiden energiankulutustietoisuuden lisääminen sekä käyttäjien toimintatapojen muuttaminen energiataloudellisemmiksi. Rakennuksen käyttäjillä on huomattava merkitys erityisesti sähköenergiankulutukseen.
 

Etusivu  *   Osa I - TIEDÄ  *  Osa II - VAIKUTA  *  Osa III - TOIMI