Palaute
Sivukartta

Etusivu > Analyysimenetelmät > 6. Sähkökemialliset menetelmät
 
Edellinen | Seuraava

6. Sähkökemialliset menetelmät

Peruskäsitteet
Jännitesarja
Sähkökemiallisessa jännitesarjassa alkuaineet ovat pelkistyskyvyn määräämässä järjestyksessä.

Elektrolyysi
Sähkökemialliset hapetus-pelkistysreaktiot pakotetaan tapahtumaan elektrodeilla sähköenergian avulla. Elektrolyysikennossa on elektrodien, elektrolyytin ja virtapiirin lisäksi ulkoinen jännitelähde.

Galvaaninen kenno
Sähköpari, joka koostuu kahdesta elektrodista, elektrolyytistä ja ulkoisesta virtapiiristä. Elektrodien välillä ei ole jännitelähdettä, vaan kenno tuottaa sähkövirtaa.

Faradayn vakio
Faradayn vakio F on yhden elektronimoolin sisältämä sähkövaraus, F = 96485 As/mol.

Sähkökemiallinen pari
Laite, joka tuottaa sähköenergiaa kemiallisten reaktioiden avulla (katso galvaaninen kenno).

Potentiometrinen mittaus
Määritys, jossa mitataan galvaanisen kennon lähdejännitteen kumoamiseen tarvittava vastajännite.

6.1. Yleistä sähkökemiallisista menetelmistä

Sähkökemiallisia analyysimenetelmiä on käytetty 1800-luvun loppupuolelta lähtien, jolloin vanhin sähkökemiallinen analyysimenetelmä eli sähkögravimetria tuli käyttöön. Potentiometriset menetelmät ovat olleet käytössä 1920-luvulta lähtien. Potentiometrisistä menetelmistä ehkä tärkein on pH-mittaus. Potentiometrisiin menetelmiin kuuluvat myös ioniselektiivisillä elektrodeilla (ISE, ion selective electrodes)  tehtävät mittaukset. Yleisesti voidaan sanoa, että kaikki sähkökemialliset menetelmät perustuvat erilaisiin sähkökemiallisiin ilmiöihin, joita näytteessä voi tapahtua.

Konduktometriassa mitataan tavallisesti veteen liuotetun näytteen johtokyvyssä tapahtuvia muutoksia, kun sen läpi johdetaan vaihtovirtaa.

Potentiometrisessa mittauksessa mitataan liuoksen sähköisessä potentiaalissa tapahtuvia muutoksia.

Amperometriassa ja polarografiassa mitataan sähkövirrassa esiintyviä muutoksia, kun liuokseen vaikuttaa tasavirta edellisessä ja vaihtovirta jälkimmäisessä tapauksessa.

Coulometriassa määritetään tutkittavan aineen reaktiossa kulunut kokonaissähkömäärä.


analyysimenetelmat_6-1_1.gif

Kuva 1. Sähkökemian tärkeimmät sovellukset.

Etusivu > Analyysimenetelmät > 6. Sähkökemialliset menetelmät
Edellinen | Seuraava