Osa II - VAIKUTA koulun energiankäyttöön

Energiaohjelman vastuuhenkilöt: emäntä

Keittiö

Etusivu
Tiedä
Vaikuta

Toimi

Kuka

Koulun keittiön emäntä tai muu henkilö, joka vastaa koulun ravintohuollosta.

Toimenkuva

Keittiön toiminnan vastuuhenkilö tarvitaan mukaan energiansäästöryhmiin, koska koulun keittiö on merkittävä sekä sähkö- että lämpöenergian käyttäjä. Keittiön toiminnan kehittäminen ympäristöystävällisempään suuntaan esimerkiksi ylimääräisiä pakkauksia vähentämällä pienentää koulun välillisen energian käyttöä, sillä kaikkien pakkauksien tekemiseen tarvitaan energiaa.

Koulun emäntä voi myös osallistua opetukseen, jos keittiön energiankäytön tarkastelu annetaan oppilasryhmän tehtäväksi. Muutokset keittiön toiminnassa, ruoan tarjoilutavoissa, ruokailutiloissa esillä olevassa informaatiossa yms. huomataan helposti, joten ruokahuollon osallistuminen toimintaan on tärkeää.

Esimerkkejä tehtävistä

  • Osallistuu ja järjestää kampanjoita, joiden tarkoituksena on ruokajätteen määrän vähentäminen
  • Pyrkii vähentämään turhia pakkauksia
  • Keskustelee huoltomiehen ja keittiöhenkilökunnan kanssa kehittääkseen keittiön toimintaa energiaa säästäväksi ja vähemmän jätteitä tuottavaksi.
 

Etusivu  *   Osa I - TIEDÄ  *  Osa II - VAIKUTA  *  Osa III - TOIMI