Johdanto

Herkästi pilaantuvat elintarvikkeet
Mikrobit
Kemialliset epäpuhtaudet
Vierasesineet
Työskentelyn puhtaus
Henkilökohtainen hygienia
Puhtaanapito
Jätehuolto
Omavalvonta
Etusivulle
sanasto

Johdanto


Elintarvikkeen turvallisuuden ja säilyvyyden varmistamiseksi tehtävät toimenpiteet ovat luonnollinen osa jokapäiväistä työntekoa. Ne ovat elintarvikehygieniaa. Esimerkkeinä voidaan mainita käsien pesu, työvälineiden puhtaus ja säilytyslämpötilojen varmistus.

Hyvästä käsittelystä ja moitteettomista raaka-aineista huolimatta elintarvikkeiden laatu ajan kuluessa vähitellen huononee ja ne pilaantuvat. Niihin voi liittyä myös terveydellisiä vaaroja, joiden syynä voivat olla ruokamyrkytystä aiheuttavat mikrobit, ympäristöstä tulleet tai raaka-aineen sisältämät kemialliset aineet sekä vierasesineet.