Työskentelyn puhtaus

Eri työvaiheet
Työtavat ja ympäristön puhtaus
Käsittely- ja säilytyslämpötilat
Kuumennus
Jäähdytys
Pakastaminen
Pakkaaminen
Etusivulle
sanasto

Työskentelyn puhtaus

Puhtaiden työtapojen avulla voidaan estää mikrobien pääsyä elintarvikkeisiin sekä leviämistä ja lisääntymistä niissä. Hyvien työtapojen kolme perusasiaa ovat:

-

käsien, suojakäsineiden, työvälineiden, työtilojen ja työtapojen puhtaus.

-

eri työvaiheiden pitäminen erillään.

-

oikeat käsittely- ja säilytyslämpötilat.

Puhtaaseen käsittelyyn kuuluvat oikeat työmenetelmät puhtaissa työtiloissa, puhtailla laitteilla ja välineillä sekä puhtaat työtavat ja hyvä henkilökohtainen hygienia. Myös henkilöiden, jotka eivät osallistu elintarviketuotantoon, mutta tekevät työtään samoissa tiloissa, esimerkiksi puhtaanapidon ja huollon henkilöiden, on tärkeää noudattaa terveydenhoitolain periaatteita hyvän hygienian noudattamisesta. Hyviä toimintatapoja on noudatettava kaikissa elintarvikkeisiin liittyvissä töissä, myös esimerkiksi kuljetuksissa ja puhtaanapidossa.

Yksittäisen elintarvikkeen valmistuserät pidetään erillään ja käytetään ikäjärjestyksessä. Eriä ei yhdistetä, vaan ensin käytetään vanhempi erä, sitten uudempi eri astiasta ja eri välinein.
Erillään pitäminen on tärkeää erityisesti, kun kyseistä elintarviketta ei kuumenneta ennen käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi salaatit ja leikkeleet

esimerkki 1 esimerkki 2

 

Klikkaa kuvaa, se aukeaa uuteen ikkunaan.

 
Työskentelyhygienia Työskentelyhygienia Makkaralinja