Paluu etusivulle Kysymyssarjat

Linkitys ja viittaukset noudattavat seuraavia periaatteita:
· Viittaukset Tuottava tehdas -kirjaan, esimerkiksi luku 2.2 tai kuva 3.1 (ei värejä)
· Linkitys internetissä, esim. kuva 5.20
· Kirjallisuuteen viittaus, esim. /163/ (ei värejä)

1.6 Liiketoiminnan ja pätevyyden luokittelu
1.7 Tiedon ja henkilöstön organisointi
1.8 Ydinosaamisen kehittämisestä
2.7 Muutoksen johtaminen
2.8 Liiketoiminnan kokonaisuus
3.9 Osaamisen organisoinnista
4.8 Yrityksen organisoinnin kaksi keskeistä ongelmaa
4.11 Pienet tulosyksiköt
5.6 Tuotannon prosessointi
5.7 Toimintoperusteinen ajattelumalli tuotannon prosessoinnissa
5.8 Asiakkaiden joustovaatimukset
6.7 Jouston ja tehokkuuden vaatimus
6.8 Kokonaisuuden kehittäminen
6.9 Prosessien organisointi
6.10 Kohti varastotonta tuotantoa
7.7 Lisäarvo ja päivittäisen rutiinin järjestäminen
7.9 Asetusaikojen lyhentäminen
10.8 Prosessin tarkastukset


© 1998 Aarne Peltonen /
Opetushallitus