Purtavaa puhtaasti
Purtavaa puhtaasti Johdanto
Purtavaa puhtaasti Herkästi pilaantuvat elintarvikkeet
Mikrobit Mikrobit
Terveydelliset haitat Terveydelliset haitat
Henkilökohtainen hygienia Henkilökohtainen hygienia
Työskentelyn puhtaus Työskentelyn puhtaus
Puhtaanapito Puhtaanapito
Omavalvonta Omavalvonta
Lainsäädäntö ja viranomaiset Lainsäädäntö ja viranomaiset
Sivukartta Sivukartta
Palaute
  På svenska

 

 

 

Lihateollisuuden tutkimuskeskus

Tarja Kärkkäinen

Opetushallitus

QuestionMark Multimedia

 
sanasto

Tervetuloa!

Turvallinen ruoka perustuu hyvään hygieniaan
Tervetuloa opiskelemaan hygieniaosaamista! Elintarvikkeiden puhtaaseen käsittelyyn liittyy monia asioita, joista on koottu perustiedot tähän oppimateriaaliin. Tämä materiaali sisältää hygieniaosaamistestissä (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 1115/2001) tarvittavat perustiedot. Hygieniaosaamistestin suorittamisella halutaan varmistaa se, että jokainen herkästi pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevä henkilö tietää, miten välttää elintarvikkeiden välityksellä mahdollisesti koituvia terveyshaittoja.

Ohje
Turvallinen ruoka perustuu hyvään hygieniaan -oppimateriaali koostuu 7 eri aihepiiristä. Aihepiirit näkyvät etusivun vasemmassa reunassa ja liikkuessasi opintomateriaalisivuilla pääset vaihtamaan aihepiiriä palaamalla etusivulle.

Eri aiheisiin liittyy esimerkkitehtäviä, joihin on annettu ratkaisuvaihtoehtoja, joista Sinun tulee valita oikeat vastaukset. Ohjelma ilmoittaa automaattisesti, ovatko ruutua napsauttamalla valitsemasi ratkaisut asian kannalta oikein. Esimerkit on sijoitettu tekstin loppuun, eli sivun alareunaan.

Sanasto ja lämpötilataulukko on tarkoitettu apuvälineiksi, jotka helpottavat opiskeluasi. Ne löydät joka sivulta sivun yläreunasta.

Opiskelun ja yrittämisen iloa!