Purtavaa puhtaasti
Purtavaa puhtaasti Inledning
Purtavaa puhtaasti Lättförstörbara livsmedel
Mikrobit Mikrober
Terveydelliset haitat Hälsorisker
Henkilökohtainen hygienia Personlig hygien
Työskentelyn puhtaus Hygieniska arbetsmetoder
Puhtaanapito Renhållning
Omavalvonta Egenkontroll
Lainsäädäntö ja viranomaiset Lagstiftning och myndigheter
Sivukartta Sidkarta
Respons
  suomeksi

 

 

 

Lihateollisuuden tutkimuskeskus (köttindustrins forskningscentral)

Tarja Kärkkäinen

Utbildningsstyrelsen

Avence Oy

uppdaterad 15.8.2013

 
terminologi

Välkommen!

Säker mat kräver god hygien
Välkommen att studera livsmedelshygien! I vårt läromaterial ingår grundläggande information om många av de frågor som är förknippade med hygienen vid livsmedelshantering. Materialet ger nödvändiga baskunskaper för det hygienkompetenstest som avses i Livsmedelslagen 23/2006). Avsikten med kompetenstestet är att kontrollera att var och en som arbetar med livsmedel som lätt far illa vet hur man undviker eventuella livsmedelsburna hälsofaror..

Anvisning
Det här läromedlet består av sju olika ämnesblock. Ämnesblocken finns listade i en spalt till vänster på ingångssidan och när du går framåt i texten kan du byta block genom att först gå tillbaka till ingångssidan.

Till ämnesblocken hör exempeluppgifter där du bland olika förslag till lösningar skall välja rätt svar. Du gör ditt val genom att klicka i en ruta och programmet meddelar då automatiskt om du valt rätt lösning. Exemplen finns i slutet av texten, dvs. i sidans nedre kant.

Terminologin och temperaturtabellen är hjälpmedel som underlättar dina studier. Dem hittar du överst på varje sida.

Lycka till med dina studier!