Nollkurs i matematik
Nätmaterialet Nollkurs i matematik är lämpligt särskilt för de studerande som skall läsa lång matematik i gymnasiet, men även andra elever kan ha nytta av materialet eller av delar av det. I kursen repeteras det viktigaste av matematiken i den grundläggande utbildningen. Vissa grundskolekunskaper fördjupas och utvidgas med tanke på de behov som uppstår i lång matematik. Avsikten är att kunna ge kursen gymnasiekursstatus och status som brobyggarkurs mellan gymnasiematematik och grundskolematematik. Speciell vikt har fästs vid förenkling av rationella uttryck och bra räknerutiner. Även förberedandet av ett sådant tankesätt som behövs i lång matematik syns i kursmaterialet. Kursen består tillsvidare av 10 pass. Två pass om procenträkning kommer att komma till.


Nollkurs i matematik
Praktisk info
Innehåll
Pass 1
Pass 2
Pass 3
Pass 4
Pass 5
Pass 6
Pass 7
Pass 8
Pass 9
Pass 10
Länkar
Upphovsmän
UtbildningsstyrelsenCopyright EDU.FI