Jakelu
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Tuotteiden ja palveluiden saatavuus varmistetaan suunnittelemalla niiden jakelu tuottajalta asiakkaille. Jakelun määrä, laatu ja ajoitus ovat markkinointisuunnitelman oleellisia osia.

Markkinointikanava

Tuotteen ja palvelun saatavuus perustuu markkinointikanavan eli jakelun suunnittelun laatuun ja määrään.Tuote- ja palvelusaatavuuteen vaikuttavat eri segmenttien asiakkaiden tarpeet sekä markkinointikanavan toimivuus.

Markkinointikanavan hyvällä suunnittelulla varmistetaan

 • Tuotteiden ja palveluiden jakelu nopeasti ja edullisesti
 • Korkea palvelun taso

Vaihtoehtoisia jakelukanavia on useita. Yleensä edullisin jakelutie on myös lyhin jakelutie.
Tuotteen ja palvelun jakelun ajoitus

Tuotteen ja palvelun jakelun oikea ajoittaminen vaikuttaa oleellisesti yrityksen menestykseen. Ajoittaminen riippuu sekä asiakkaiden tarpeista että kilpailutilanteesta.

Jakelukanavan valinta

Jakelukanavan valinta on kokonaisuus, johon vaikuttavat:

 • Jakelukanavan eri yritykset
 • Tuote
 • Ostokäyttäytyminen
 • Yrityksen tavoitteet
 • Resurssit
 • Kilpailu
Jakelukanavan valinnan kriteereitä ovat tavallisesti:
 • Jakelukanavan pituus
 • Jakelukanavan selektiivisyys
 • Muut kilpailevat jakelukanavat
 • Jakelukanavan kustannukset
Jakelupolitiikka

Jakelupolitiikalla tarkoitetaan jakelun kehittämisessä ja toteutuksessa noudatettavia periaatteita. Jakelupolitiikassa yritys joutuu usein tekemään valintoja eri jakelumuotojen välillä.

Jakelukanavien lisäksi on myös muita jakelumuotoja.

Tehtävät
Avustajia Vähittäis-kauppa Jälleen-myyjä
    Paluu verkkojulkaisun alkuun