Mainonta
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Mainonta on maksettua, tavoitteellista tiedottamista, joka yleensä kohdistuu suureen ihmisjoukkoon. Mainonnan avulla voidaan tiedottaa tavaroista, palveluista, aatteista ja ihmisistä. Viestin lähettäjä tulee tunnistaa mainoksesta.

Mainonnan muodot
  • Mediamainonta
  • Suoramainonta
    • Kohderyhmä on rajattu pienemmäksi. Suoramainonta voi olla osoitteellista tai osoitteetonta.
  • Täydentävä mainonta
    • Mainontaa voi täydentää mm. messu-, tapahtuma- ja sponsorimainonnalla.

Mainonnan suunnitteluTehtävät

Tavoitteet ja kohderyhmät Mainosbudjetti Mainonnan sisältö Mainosvälineet Mainonnan toteutus Mittaus ja palaute
    Paluu verkkojulkaisun alkuun