Mikä on markkinointisuunitelma?
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Yrityksellä on yleensä yrityksen keskeiselle osaamisalueelle perustuva liikeidea. Menestyäkseen markkinoilla ympäristö- ja kilpailuolosuhteet on tunnettava. Lisäksi yrityksen täytyy osata tehdä markkinoinnin kilpailukeinoja koskevat oikeat strategiset ratkaisut.

Markkinoinnin suunnittelu on osa yrityksen suunnittelua. Siinä yrityksen suunnitellut markkinointitoiminnot kirjoitetaan paperille.

Oheinen verkkoaineisto ohjaa erityisesti pk -yrityksen markkinointisuunnitelman laatimiseen. Aineiston alkuosassa on markkinointiin ja erityisesti markkinointisuunnitelmaan liittyvää taustatietoa. Linkkien avulla ohjataan tiedon etsimiseen myös tämän aineiston ulkopuolelta. Harjoitusten ja tehtävien avulla voidaan opittuja asioita testata.

Verkkoaineiston II osassa laaditaan ohjatusti markkinointisuunnitelma.

    Paluu verkkojulkaisun alkuun