Hinta
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma

Hinta määrittelee tuotteen arvon. Useat eri tekijät vaikuttavat hinnan määräytymiseen:Tuotteen ja palvelun ominaisuudet vaikuttavat hinnan määrittelyyn markkinoilla - ainutlaatuisen tuotteen hinta voi olla korkeampi kuin vakiotuotteen.Hinnoittelumenetelmät

Tuotteen ja palvelun hinta voidaan määritellä seuraavilla perusteilla:

Tehtävät
    Paluu verkkojulkaisun alkuun