SP
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Sales Promotion, SP, myynninedistäminen, menekinedistäminen…

Myynninedistämistä kohdistetaan sekä jälleenmyyjiin että kuluttajiin. Tavoitteena on, että jälleenmyyjät myisivät yrityksen tuotteita aikaisempaa enemmän ja toisaalta kuluttajat olisivat innokkaita ostamaan niitä.

Myyntiorganisaatioon kohdistuva menekinedistäminen Kuluttajiin suunnattu menekinedistäminen

Kuluttajiin kohdistuvalla menekinedistämisen tavoitteena
  • Kuluttajat saadaan kokeilemaan uutta tuotetta
  • Lisätään tuoteuskollisuutta
  • Lisätään tuotteen käytön määrää
  • Nopeutetaan ostopäätöstä
  • Saadaan aikaan heräteostoja
  • Saadaan uusia asiakkaita
Yleisimmät kuluttajiin suunnatut myynninedistämiskeinot ovat hintaperusteisia, kuten hinnanalennuksia, kuponkitarjouksia ja erityisalennuksia.

Sponsorointi

Sponsorointi on molempien osapuolten hyödyksi tarkoitettua yhteistyötä. Sponsoriyritys tukee rahallisesti jotakin tapahtumaa tai toimintaa, esimerkiksi urheilua tai kulttuuria. Sponsori ei harjoita hyväntekeväisyyttä, vaan odottaa saavansa etua antamastaan panoksesta, esimerkiksi saamalla näin esille oman tuote- tai yritysnimensä.

Messut

Messut ovat ammattilaisille ja/tai kuluttajille suunnattuja markkinoinninedistämiskeinoja. Messuille asetetaan näytteille yhden tai useamman alan tuotteita. Messut voidaan jaotella laajoille kohderyhmille tarkoitettuihin yleismessuihin ja selkeästi rajatuille segmenteille tarkoitettuihin erikoismessuihin.

Tietoa Suomessa järjestettävistä messuista löydät seuraavasta www-osoitteesta:
http://messut.com

Tehtävät
    Paluu verkkojulkaisun alkuun