Markkinointistrategia
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma

Markkinointistrategiassa selvitetään, millä periaatteilla varmistetaan menestyminen kilpailussa ja mihin tulevaisuudessa panostetaan.

Markkinointistrategiaan sisältyy toimintaympäristön analysointi sekä yritysanalyysi.

ALKAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISTRATEGIA

Alkavan yrityksen markkinointistrategian lähtökohtana on liikeidea ja toiminta-ajatus.

Toiminta-ajatus kertoo, miksi yritys perustetaan.

Liikeidea on kuvaus yrityksen tavasta menestyä valitulla toiminta-alalla. Oheisessa kuviossa esitetään liikeidean keskeiset osatekijät.TOIMIVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISTRATEGIA

Toimivan yrityksen markkinointistrategian lähtökohta on yrityksen rakenteen ja toiminnan tarkastelussa. Tämän jälkeen käsitellään mahdollisuuksia sopeuttaa toimintaa kysyntää, tarpeita ja kilpailua vastaavaksi.

Yritysanalyysin avulla tehdään yhteenveto yrityksen nykytilanteesta ja arvioidaan tulevia uhkia ja mahdollisuuksia. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi nelikenttä- eli Swot -analyysinä.

Tämän jälkeen tietoja hyödynnetään markkinointistrategiassa.

Yrityksen liiketoimien elinikä on rajallinen. Yksi tapa arvioida liiketoimien vaiheita on portfolio-analyysi.

MARKKINOINTISTRATEGIAN MUODOSTAMINEN

Strategiavalinta on yrityksen päävalinta ja se ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Strategiseen linjavalintaan sisältyy useita taktisia toimenpiteitä. Jos taktiset toimenpiteet epäonnistuvat, strategia ei välttämättä tuhoudu. Jos strategia on valittu väärin, eivät hyvätkään taktiset toimenpiteet auta pelastamaan kokonaisuutta.

Markkinointistrategiat voidaan jakaa

Vastaavasti voidaan tarkastella eri markkinointitoimien päätösten vaikutusta kannattavuuteen sekä markkina-alueittain (segmenteittäin) että tuotteittain:
  • Hintapäätösten aiheuttamat muutokset
  • Jakelupäätösten muutokset
  • Viestintäpäätösten muutokset
Markkinoinnin kilpailustrategia voi olla Tehtävät
    Paluu verkkojulkaisun alkuun