Tarpeet
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma

Kuluttajien tarpeet ovat ostamisen lähtökohta. Tarpeet ovat:

  • Käyttötarpeita, jolloin tuote ostetaan tiettyä käyttötarkoitusta varten
  • Välinetarpeita, jolloin tuote tyydyttää jotain kuluttajan tarvetta

Maslowin tarvehierarkiateoria selvittää tarpeita. Perusajatus on, että edellisen tason tarpeet täytyy tyydyttää ainakin jossain määrin ennen seuraavalle tasolle siirtymistä.

Tehtävät

    Paluu verkkojulkaisun alkuun