Tuotepolitiikka
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Tuotepolitiikan muodostavat periaatteet, joilla määritellään yrityksen tuotelajitelma ja - valikoima

Valikoima = yhden tuoteryhmän sisällä olevat vaihtoehdot

Lajitelma =kaikki yrityksen markkinoimat tuotteet

Tuotteita ja palveluja voi olla jossakin tuote- ja palveluryhmässä useita. Ne muodostavat yrityksen tuote- ja palveluvalikoiman esimerkiksi laadun osalta. Tuote- ja palvelulajitelma taas muodostaa eri tuotteiden kokonaisuuden.Tuotteen ja palvelun ajoitus

Tuotteella ja palvelulla on oma elinaikansa. Tätä kuvaa tuotteen elinkaari:

Tuotteen ja palvelun tulon ajoittaminen markkinoille asiakkaiden tarvetilanteeseen sekä kilpailijoiden toimintaan vaikuttaa oleellisesti yrityksen menestykseen.

    Paluu verkkojulkaisun alkuun