Ostovoima
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Tärkeä kysyntään vaikuttava tekijä on kuluttajien ostovoima. Mitä suuremmat käytettävissä olevat tulot ovat, sitä enemmän myös kulutetaan ja säästetään.

Ostovoimaan liittyviä tilastotietoja on seuraavassa www-osoitteessa:
http://www.stat.fi

Tehtävät
    Paluu verkkojulkaisun alkuun