Tuotteistus
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma

Tuote ja palvelu on mitä tahansa, mitä tarjotaan ostettavaksi tai kulutettavaksi tarkoituksena tyydyttää asiakkaiden tarpeita ja mielihaluja.

Tuotteiden ja palvelujen määrä, laatu ja ajoitus ovat markkinointisuunnitelman oleelliset osat.


    Paluu verkkojulkaisun alkuun