Markkinoinnin riskien arvionti ja hallinta
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Riski on epäsuotuisaksi koetun tapahtuman mahdollisuus, johon liittyy taloudellisia menetyksiä. Suuret voitto-odotukset sisältävät yleensä suuret riskit.

Keskeisiä markkinoinnin riskialueita ovat Markkinointisuunnitelmassa pyritään etsimään sopivat riskinhallintakeinot.
    Paluu verkkojulkaisun alkuun