Toimintaympäristö
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Yrityksen toimintaympäristössä tapahtuu koko ajan muutoksia. Kaikkia mahdollisia muutostekijöitä ei voida selvittää, vaan yleensä tarkastellaan keskeisimpiä tekijöitä.

Markkinointisuunnitelman yhteydessä tehtävän toimintaympäristön analyysin tavoitteena on hahmottaa yrityksen nykyinen toimintaympäristö ja siinä odotettavissa olevat muutokset.

Yrityksen toimintaympäristön osia ovat:

Toimintaympäristöön liittyvää lisätietoa on seuraavilla www-sivuilla:
http://www.bof.fi
http://www.ptt.fi
http://www.eva.fi
http://www.vn.fi
http://www.tt.fi
http://www.keskuskauppakamari.fi

    Paluu verkkojulkaisun alkuun