Tottumukset
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Kuluttajien tottumukset vaikuttavat tuotteen kysyntään. Tuotteiden käyttötottumuksia kuvataan erilaisilla malleilla, kuten AIDA.

    Paluu verkkojulkaisun alkuun