Sijanti
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma

Yrityksen toiminta edellyttää tietyn suuruista minimimarkkina-aluetta eli minimiväestöpohjaa. Eri toimialojen minimiväestöpohjat vaihtelevat.

Toimialoilla on erilaiset vaatimukset sijoittumisessa markkinoihin nähden. Joillekin yrityksille on olennaisen tärkeä asia sijaita lähellä kuluttajia. On myös toimialoja, jotka voivat sijaita periaatteessa missä tahansa (ns. foot-loose yritykset).

Tehtävät

    Paluu verkkojulkaisun alkuun