PR
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Suhdetoiminnan eli PR-toiminnan lähtökohtana ovat sidosryhmien asenteet ja mielipiteet. Suhdetoiminnan tavoitteena on tehdä yritys ja sen tuotteet tunnetuiksi, luoda myötämielisyyttä sekä muuttaa kielteisiä asenteita. Suhdetoiminta on tosiasioihin perustuvaa, suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista toimintaa.

Suhde- ja tiedotustoiminnan kohteet

Yrityksen sidosryhmät ovat suhde- ja tiedotustoiminnan keskeinen kohde. Sidosryhmät vaihtelevat yrityksittäin ja eri sidosryhmien merkitys on eri aikoina erilainen.

Yrityksen sisäinen suhde- ja tiedotustoiminta kohdistuu yrityksen henkilöstöön.
    Paluu verkkojulkaisun alkuun